บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวขั่น และ บริษัท ทรู คอร์เปเรชั่น มอบอุปกรณ์ให้มูลนิธิ SCCCRN

by Little Bear @7 ก.พ. 66 18:13 ( IP : 171...128 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.

มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Southern Cities Climate Change Resilience Network Foundation) โดยประธานมูลนิธิ คุณสมพร สิริโปรานานนท์ พร้อมทั้งกรรมการมูลนิธิ รับมอบระบบกล้องวงจรปิดประกอบด้วย กล้องไอพี Hikvision 4G เราท์เตอร์ และ Internet SIM จาก True โดยตัวแทนผู้มอบจาก บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวขั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอภิรักษ์ พุทธา จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด พร้อมด้วยพันธมิตรจาก Hikvision (Thailand) ประเทศไทย คุณเกษมสานต์ อติศัพท์ Channel Account Manager และบริษัท ทรู คอร์เปเรชั่น คุณธำรง ยังธำรงจรัส ตำแหน่ง District Manager (ผู้จัดการฝ่ายขายประจำพื้นที่อำเภอหาดใหญ่) ณ. ห้องประชุม iNET อาคารสินธร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา