เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

"รับมือน้ำท่วมฉับพลัน"

by punyha @11 ม.ค. 66 14:54 ( IP : 171...184 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x720 pixel , 84,671 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,907 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,557 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,985 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,285 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,784 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,842 bytes.

"รับมือน้ำท่วมฉับพลัน"

วันที่ 11 มกราคม 2566  ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ ผอ.ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ.และทีมร่วมหารือกับมูลนิธิ scccrn และมูลนิธิชุมชนสงขลา

ถึงความร่วมมือในการทำงานรับมือภัยพิบัติจากน้ำท่วม โดยเฉพาะนำปัญหาในช่วงอุทกภัยล่าสุดมาดำเนินการ เน้นการใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อหาทางรับมือน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งยังมีช่องว่างการรับมืออีกหลายประการ

อาทิ การเตือนภัยล่วงหน้าทำได้ยาก เนื่องจากฝนก่อตัวเร็วในเวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมง รูปแบบการตกของฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม้ปริมาณรวมต่อปีไม่ต่างจากเดิม แต่มีการตกแช่อยู่กับที่ ในปริมาณมากเกิน 100 มม.มากขึ้น มีแนวโน้มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น เช่น กรณีฝนล่าสุดที่ตกในพื้นที่เขาคอหงส์ที่เป็นฝนรอบ 100 ปี

มีข้อสรุปประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทางศูนย์ฯจะพัฒนาโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากวช. หรือแหล่งทุนที่เหมาะสมร่วมดำเนินการในชุมชนทุ่งรี ชุมชนหน้าค่ายของทม.คอหงส์ และชุมชนภาสว่างของทน.หาดใหญ่ ทีมงานจะประสานการทำงานต่อไป