เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

Topic List

22 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
Submitted by Nuk DPM-Thepha on 20 พ.ย. 58 10:19

Submitted by Little Bear on 18 ธ.ค. 57 22:30

ข่าวลือเรื่องอ่างเก็บน้ำสะเดาจะปล่อยน้ำห­รือกลัวว่าน้ำจากอ่างจะส่งผลต่อพื้นที่โดย­เฉพาะหาดใหญ่เป็นหนึ่งในข่าวลือคลาสสิค ลองชมวิดีโอนี้นะครับ ฝากแชร์กันเยอะๆ ต่อให้อ่างแตกก็ไม่มีผลกับหาดใหญ่ ยกเว้นพื้นที่ 20 กม.จากอ่างเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ

Submitted by Little Bear on 19 พ.ย. 57 21:47

วันนี้ไปอบรมการใช้เว็บ www.hatyaicityclimate.org ให้เครือข่ายเฝ้าระวังน้ำท่วมของ ACCCRNแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ "การผูกเชือกยามเกิดเหตุภัยพิบัติ"....เชือก...กับ...การกู้ภัย..."เชือก" เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายแต่จุดสำคัญคือ...."ผูกแล้ว...ต้องไม่หลุด"....งานนี้ได้เรี

Submitted by Nuk DPM-Thepha on 13 พ.ย. 57 09:33

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ โเพื่อปรับตัว รับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับยญมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Asian Cities Climate Change Resilience Network โ ACCCRN) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ยญงยืน

Submitted by Little Bear on 8 ต.ค. 57 10:51

บันทึกรายการจากเวทีเสวนา "หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 6" จัดโดย ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน เมื่อ 6 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี.

ขอบคุณทีมงานหาดใหญ่โอเค ดอท คอม สำหรับการบันทึกวีดิโอมาเผยแพร่ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารกัน

Submitted by Little Bear on 11 มี.ค. 57 11:37

วีดิโอ "แผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง (ภาคประชาชน)" เป็นบทสรุปภาพรวมของการดำเนินโครงการจัดทำแผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง จากการดำเนินงานโดยเครือข่ายรับมือภัยพิบัติ จ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ผลิตโดย สถานีวิทยุ FM 88 มอ. บรรยายโดยบัญชร วิเชียรศรี

Submitted by Little Bear on 24 พ.ย. 56 18:58

เที่ยงทอล์ค : รู้ทันน้ำท่วม กับ ACCCRN

Submitted by Little Bear on 23 พ.ย. 56 23:08

รายการ "จิบกาแฟข้างสภา" สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ 88 MHz เวลา 10.10 น. - 12.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 56 เสนอความรู้เรื่อง "การประมวลข้อมูลพยากรณ์อากาศ" โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

Submitted by Nuk DPM-Thepha on 14 พ.ย. 56 13:45

22 items(1/3) 2 3 Next » Last »|