เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

Presentation

Presentation

Poster

โดย Little Bear on August,22 2014 14.49

การอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เทศบาลรนครหาดใหญ่

โดย สมพร เหมืองทอง on July,26 2014 15.15

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เพื่อให้เป็นหลักสุตรในการเรียนรู้ในการรับมืออุทกภัยสำหรับสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะ

บันทึกจากการทำเว็บ

โดย Little Bear on September,07 2013 17.52

HatyaiCityClimate.Orgบันทึกจากคนทำเว็บข่าวลือทุกครั้งที่ฝนตกหนักเขื่อนสะเดาแตกข่าวลือทุกครั้งที่ฝนตกหนัก&n

ความรู้เรื่องอุตุนิยมวิทยา

โดย Little Bear on January,13 2012 03.15

ข้อมูลสำหรับนำเสนอในการบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา โดยคุณสมภพ วิสุทธิศิริ ส่วนพยากรณ์อากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ใช้ประกอบการบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ ส่วนวีดิโอของการบรรยาย จะติดตามมาในโอกาสต่อไป กรุณาติดตามได้ในหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์

แนะนำเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org

โดย Little Bear on November,02 2011 15.15

แนะนำเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org โดย โครงการ เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-เมืองหาดใหญ่ - Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง

โดย Little Bear on October,24 2011 01.00

ไฟล์นำเสนอจากการประชุมสัมนาเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดยโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมจอห์น ปอล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาดาวน์โหลดได้จากไฟล์ประกอบเอกสารนะครับ