เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

Topic List

340 items(1/34) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by Little Bear on 7 ก.พ. 66 18:13

มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Southern Cities Climate Change Resilience Network Foundation) โดยประธานมูลนิธิ คุณสมพร สิริโปรานานนท์ พร้อมทั้งกรรมการมูลนิธิ รับมอบระบบกล้องวงจรปิดประกอบด้วย กล้องไอพี Hikvision 4G เราท์เตอร์ และ Internet SIM จาก True โดยตัวแทนผู้มอ

Submitted by Little Bear on 7 ก.พ. 66 18:11

7 กุมภาพันธ์ มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Southern Cities Climate Change Resilience Network Foundation) โดยประธานมูลนิธิ คุณสมพร สิริโปรานานนท์ พร้อมทั้งกรรมการมูลนิธิ รับมอบระบบกล้องวงจรปิดประกอบด้วย กล้องไอพี Hikvision 4G เราท์เตอร์ และ Internet SIM จาก True เ

Submitted by punyha on 11 ม.ค. 66 14:54

"รับมือน้ำท่วมฉับพลัน"วันที่ 11 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ ผอ.ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ.และทีมร่วมหารือกับมูลนิธิ scccrn และมูลนิธิชุมชนสงขลาถึงความร่วมมือในการทำงานรับมือภัยพิบัติจากน้ำท่วม โดยเฉพาะนำปัญหาในช่วงอุทกภัยล่าสุดมาดำเนินการ เน้นการใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อหาท

Submitted by punyha on 26 ธ.ค. 65 11:53

"SCCCRN เฝ้าระวังอุทกภัย" ไปต่อคาบเวลาฝนฟ้าตามฤดูกาลปีนี้ บวกกับปริมาณน้ำที่มากในรอบ 12 ปีต่อครั้ง อุตุฯบอกว่าหน้าฝนเริ่มช้ากว่าปกติไป 1 เดือน เช่นนั้นแล้วหน้าฝนภาคใต้ล่างยังไม่สิ้นสุด ปีใหม่ไปแล้วฝนยังมีมาได้อีก เราจึงต้องเตรียมพร้อมไปต่อแบบพร้อมกว่าเดิมมูลนิธิ scccrn (เครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อ

Submitted by Little Bear on 25 ธ.ค. 65 10:11

ขออนุญาตเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของเว็บไซต์ www.Hatyaicityclimate.org หน่อยครับwww.hatyaicityclimate.org ดำเนินการโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN) ต่อเนื่องมาจากการทำงานโครงการเครือข่ายเมืองในเอเซียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ACCCRN) ซึ่งได้ดำ

Submitted by Little Bear on 25 ธ.ค. 65 10:10

www.hatyaicityclimate.org ดำเนินการโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN) ต่อเนื่องมาจากการทำงานโครงการเครือข่ายเมืองในเอเซียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ACCCRN) ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่หลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 2553 โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์

Submitted by Little Bear on 25 ธ.ค. 65 10:08

คาบเวลาฝนฟ้าตามฤดูกาลปีนี้ บวกกับปริมาณน้ำที่มากในรอบ 12 ปีต่อครั้ง อุตุฯบอกว่าหน้าฝนเริ่มช้ากว่าปกติไป 1 เดือน เช่นนั้นแล้วหน้าฝนภาคใต้ล่างยังไม่สิ้นสุด ปีใหม่ไปแล้วฝนยังมีมาได้อีก เราจึงต้องเตรียมพร้อมไปต่อแบบพร้อมกว่าเดิมมูลนิธิ SCCCRN (เครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Submitted by punyha on 23 ธ.ค. 65 12:45

ขออนุญาตเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของเว็บไซต์ www.Hatyaicityclimate.orgwww.Hatyaicityclimate.org ดำเนินการโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN) ต่อเนื่องมาจากการทำงานโครงการเครือข่ายเมืองในเอเซียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ACCCRN) ซึ่งได้ดำเนินการมาต

Submitted by punyha on 20 ธ.ค. 65 09:35

"www.hatyaicityclimate.org"ขอแนะนำเว็บไซต์เตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ เกิดขึ้นภายใต้วิธีคิด "เตือนภัยโดยไม่ต้องเตือนภัย" ดำเนินการโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องการเติมเต็มช่องว่างการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยว

Submitted by punyha on 13 ม.ค. 65 12:41

"งานSCCCRN กับการพัฒนาเมืองหาดใหญ่"สรุปผลการหารือเบื้องต้นการทำงานร่วมกันกับทน.หาดใหญ่ วันที่13 มกราคม 2565 เวลา 9.10-10.00 น. ณ ห้องรับรอง ทน.หาดใหญ่คุณสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำทีมประกอบด้วยคุณสมโชติ คุณสมภพ-ศูนย์อุตุฯ อำม

340 items(1/34) 2 3 4 5 Next » Last »|