เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ประชุมซักซ้อมความพร้อมรับมือน้ำท่วมคลองตง

by punyha @22 ธ.ค. 63 10:45 ( IP : 171...188 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x640 pixel , 49,214 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 58,087 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 50,677 bytes.
 • photo , 960x528 pixel , 54,002 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 46,624 bytes.
 • photo , 960x528 pixel , 54,432 bytes.

มูลนิธิ SCCCRN ร่วมประชุมซักซ้อมความพร้อมรับมือน้ำท่วมคลองตง
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพะตง

สมโชติ พุทธชาติ รายงาน

Relate topics