เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ประชุมคณะทำงานมูลนิธิ SCCCRN เตรียมความพร้อมรองรับ ๑๐ ปีน้ำท่วมหาดใหญ่

by punyha @19 ก.ย. 63 20:05 ( IP : 124...102 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • photo  , 960x540 pixel , 46,672 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 48,871 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 52,069 bytes.

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓  ประชุมคณะทำงานมูลนิธิ SCCCRN เตรียมความพร้อมรองรับ ๑๐ ปีน้ำท่วมหาดใหญ่

สรุปประเด็นสำคัญ

๑.เตรียมระบบกล้อง CCTV ใน www.hatyaicityclimate.org ที่จะดึงภาพจากหน่วยงานที่มี เช่น ชลประทาน สนง.ทรัพยากรน้ำภาค ๘ เอกชน ท้องถิ่น และติดตั้งในส่วนของมูลนิธิฯในเขตเมืองหาดใหญ่ สร้างความอุ่นใจให้กับชาวเมือง

๒.ปรับแผนการทำงาน ที่มูลนิธิฯเองจะต้องดำเนินการด้วยตัวเอง ควบคู่กับการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จะส่งต่อหรือแยกส่วนการทำงานไปไม่ได้ มูลนิธิฯจะเป็นกลไกกลางที่จะชวนทุกฝ่ายมาร่วมมองภาพรวม คอยเชื่อมโยงแต่ละองค์กรที่ทำงานตามหน้าตักและอำนาจหน้าที่่ซึ่งมีขอบเขต ข้อจำกัดแต่ละคน

๓.สร้างการมีส่วนร่วมกับคนเมืองหาดใหญ่ ระดมทุนในส่วนของกล้อง CCTV และระบบอินเตอร์เน็ต ภาระนี้มูลนิธิฯจำเป็นจะต้องทำเอง เพื่อความเสถียรของระบบ ข้ามพ้นข้อจำกัดดังข้อ ๒

๔.ปีนี้จะเปิดกว้าง สร้างระบบรองรับภาพจากกล้องมือถือ หรือข้อมูลจากเอกชน จิตอาสา สื่อ หรือภาคีวิชาการ ภาครัฐ ผ่านแอพพลิเคชั่น climate city โดยจะประสานความร่วมมือมาดูภาพรวมร่วมกัน แบ่งปันแชร์ Data กันและกัน หรือพัฒนาระบบรองรับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ในช่วงอุทกภัย(หากเกิด) ซึ่งไม่รู้หรอกว่าจะมีหรือไม่