เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

คณะทำงานมูลนิธิSCCCRN ร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำฯ ครั้งที่ 1/2562 (31 ต.ค. 62)

by พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง @1 พ.ย. 62 09:33 ( IP : 27...113 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • photo  , 960x543 pixel , 55,759 bytes.
  • photo  , 960x543 pixel , 64,780 bytes.
  • photo  , 960x543 pixel , 53,413 bytes.
  • photo  , 960x543 pixel , 61,543 bytes.
  • photo  , 960x543 pixel , 61,977 bytes.

คณะทำงานมูลนิธิSCCCRN ร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำฯ ครั้งที่ 1/2562 (31 ต.ค. 62) นายสมโชติ พุทธชาติคณะทำงานมูลนิธิSCCCRN ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นประธาน พร้อมด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป็นต้น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อรายงานสภาวะอากาศ รายงานสถานการณ์น้ำ ซึ่งจากการติดตามสภาวะอากาศในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2562 มีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และฝนหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอบคุณภาพประกอบและเนื้อหาบางส่วนจาก ปภ.สข.