เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แผนที่เสี่ยงภัยจังหวัดสงขลา

by Little Bear @9 ส.ค. 55 21:05 ( IP : 122...47 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนที่เสี่ยงภัยจังหวัดสงขลา

ความเสี่ยงระดับ 1 - เสี่ยงมาก ความเสี่ยงระดับ 2 - เสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงระดับ 3 - เสี่ยงน้อย

ที่มา กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสงขลา


Comment #1
direkrit (Not Member)
Posted @24 ส.ค. 55 15:52 ip : 110...66

ถ้าสามารถแสดงภาพแบบ contours น่าจะมองได้ชัดเจนกว่านะครับ

Comment #2
Posted @24 ส.ค. 55 17:44 ip : 122...8

จะลองถามพี่สมโชติดูว่ามี contours ไหม

Comment #3
Papichaya (Not Member)
Posted @ไม่ระบุวันที่ ip : 125...146

good job