เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ความร่วมมือและผู้สนับสนุน

by Little Bear @November,18 2014 21.18 ( IP : 49...52 )

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยภาคประชาชนเมืองหาดใหญ่เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมด้วยตนเอง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรและหน่วยงานต่อไปนี้

รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน - อุปกรณ์