เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

บางศาลา

ระดับตลิ่ง +8.09/+7.18 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?add
26 ธ.ค. 57 12:00 +7.20 0.89/-0.02 0
25 ธ.ค. 57 08:30 +7.90 0.19/-0.72 0
24 ธ.ค. 57 14:15 +8.40 -0.31/-1.22 0
24 ธ.ค. 57 08:15 +8.50 -0.41/-1.32 0
23 ธ.ค. 57 18:00 +8.30 -0.21/-1.12 0
23 ธ.ค. 57 08:15 +8.40 -0.31/-1.22 0
22 ธ.ค. 57 15:00 +7.90 0.19/-0.72 0
22 ธ.ค. 57 08:15 +7.35 0.74/-0.17 0
21 ธ.ค. 57 07:00 +6.94 1.15/0.24 0
20 ธ.ค. 57 11:00 +7.57 0.52/-0.39 0
19 ธ.ค. 57 19:00 +7.96 0.13/-0.78 0
19 ธ.ค. 57 06:45 +7.90 0.19/-0.72 0
18 ธ.ค. 57 12:00 +7.80 0.29/-0.62 0
18 ธ.ค. 57 09:45 +7.18 0.91/0.00 0
15 ธ.ค. 57 07:00 +4.30 3.79/2.88 0
6 พ.ย. 57 07:00 +3.50 4.59/3.68 0
18 ต.ค. 57 07:00 +3.70 4.39/3.48 0
17 ต.ค. 57 07:00 +3.66 4.43/3.52 0
7 ต.ค. 57 07:00 +3.13 4.96/4.05 0
6 ต.ค. 57 07:00 +2.86 5.23/4.32 0
4 ธ.ค. 56 22:00 +4.63 3.46/2.55 0
3 ธ.ค. 56 16:45 +4.13 3.96/3.05 0
30 พ.ย. 56 07:00 +3.27 4.82/3.91 0
29 พ.ย. 56 07:00 +3.17 4.92/4.01 0
26 พ.ย. 56 19:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 19:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 18:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 18:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 17:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 17:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 16:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 16:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 15:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 15:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 14:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 14:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 13:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 13:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 12:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 12:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 11:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 11:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 10:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 10:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 09:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 09:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 08:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 08:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 07:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 07:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 06:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 06:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 05:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 05:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 04:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 04:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 03:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 03:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 02:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 02:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 01:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 01:00 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 00:30 +8.00 0.09/-0.82 0
26 พ.ย. 56 00:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 23:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 23:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 22:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 22:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 21:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 21:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 20:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 20:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 19:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 19:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 18:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 18:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 17:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 17:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 16:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 16:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 15:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 15:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 14:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 14:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 13:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 13:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 12:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 12:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 11:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 11:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 10:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 10:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 09:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 09:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 08:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 08:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 07:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 07:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 06:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 06:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 05:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 05:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 04:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 04:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 03:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 03:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 02:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 02:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 01:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 01:00 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 00:30 +8.00 0.09/-0.82 0
25 พ.ย. 56 00:00 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 23:30 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 23:00 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 22:30 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 22:00 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 21:30 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 21:00 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 20:30 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 20:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
24 พ.ย. 56 19:30 +8.10 -0.01/-0.92 0
24 พ.ย. 56 19:00 +8.10 -0.01/-0.92 0
24 พ.ย. 56 18:30 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 18:00 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 17:30 +8.10 -0.01/-0.92 0
24 พ.ย. 56 17:00 +8.00 0.09/-0.82 0
24 พ.ย. 56 06:00 +5.51 2.58/1.67 0
22 พ.ย. 56 07:00 +5.73 2.36/1.45 0
19 ต.ค. 56 13:01 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 12:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 12:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 11:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 11:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 10:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 10:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 09:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 09:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 08:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 08:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 07:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 07:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 06:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 06:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 05:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 05:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 04:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 04:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 03:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 03:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 02:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 02:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 01:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 01:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 00:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
19 ต.ค. 56 00:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 23:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 23:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 22:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 22:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 21:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 21:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 20:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 20:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 19:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 19:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 18:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 18:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 17:35 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 17:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 16:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 16:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 15:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 15:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 14:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 14:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 13:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 13:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 12:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 12:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 11:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 11:00 +7.60 0.49/-0.42 0
18 ต.ค. 56 10:30 +7.50 0.59/-0.32 0
18 ต.ค. 56 10:00 +7.50 0.59/-0.32 0
18 ต.ค. 56 09:30 +7.40 0.69/-0.22 0
18 ต.ค. 56 09:00 +7.30 0.79/-0.12 0
18 ต.ค. 56 08:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 08:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 07:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 07:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 06:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 06:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 05:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 05:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 04:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 04:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 03:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 03:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 02:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 02:00 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0
18 ต.ค. 56 01:30 ต่ำกว่าระดับวัดได้ - 0