เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 05:00 น.

 • 04:30 น.

 • 04:00 น.

 • 03:30 น.

 • 03:00 น.

 • 02:31 น.

 • 02:00 น.

 • 01:30 น.

 • 01:01 น.

 • 00:30 น.

 • 00:00 น.

 • 15 ก.ย.62 23:30 น.

 • 15 ก.ย.62 23:00 น.

 • 15 ก.ย.62 22:30 น.

 • 15 ก.ย.62 22:00 น.

 • 15 ก.ย.62 21:31 น.

 • 15 ก.ย.62 21:00 น.

 • 15 ก.ย.62 20:31 น.

 • 15 ก.ย.62 20:00 น.

 • 15 ก.ย.62 19:31 น.

 • 15 ก.ย.62 19:01 น.

 • 15 ก.ย.62 18:30 น.

 • 15 ก.ย.62 18:01 น.

 • 15 ก.ย.62 17:31 น.

 • 15 ก.ย.62 17:01 น.

 • 15 ก.ย.62 16:31 น.

 • 15 ก.ย.62 16:01 น.

 • 15 ก.ย.62 15:31 น.

 • 15 ก.ย.62 15:01 น.

 • 15 ก.ย.62 14:31 น.

ระดับตลิ่งจันทร์วิโรจน์ +9.00 ม.รทก. ระดับน้ำล้นเข้าถนนใต้ช่องลอดสะพานรถไฟจันทร์วิโรจน์ +7.20 ม.รทก.