เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 11:31 น.

 • 11:01 น.

 • 09:31 น.

 • 09:01 น.

 • 08:31 น.

 • 08:01 น.

 • 07:31 น.

 • 07:01 น.

 • 06:31 น.

 • 06:01 น.

 • 05:31 น.

 • 05:01 น.

 • 04:31 น.

 • 04:01 น.

 • 03:31 น.

 • 03:01 น.

 • 02:31 น.

 • 02:01 น.

 • 01:31 น.

 • 01:01 น.

 • 00:31 น.

 • 00:01 น.

 • 17 มิ.ย.62 23:31 น.

 • 17 มิ.ย.62 23:01 น.

 • 17 มิ.ย.62 22:31 น.

 • 17 มิ.ย.62 22:01 น.

 • 17 มิ.ย.62 21:30 น.

 • 17 มิ.ย.62 21:00 น.

 • 17 มิ.ย.62 20:30 น.

 • 17 มิ.ย.62 20:00 น.

ระดับตลิ่งจันทร์วิโรจน์ +9.00 ม.รทก. ระดับน้ำล้นเข้าถนนใต้ช่องลอดสะพานรถไฟจันทร์วิโรจน์ +7.20 ม.รทก.