เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • 04:00 น.

 • 03:30 น.

 • 03:00 น.

 • 02:30 น.

 • 02:00 น.

 • 01:30 น.

 • 01:00 น.

 • 00:30 น.

 • 00:00 น.

 • 28 ก.ย.66 23:30 น.

 • 28 ก.ย.66 23:00 น.

 • 28 ก.ย.66 22:30 น.

 • 28 ก.ย.66 22:00 น.

 • 28 ก.ย.66 21:30 น.

 • 28 ก.ย.66 21:00 น.

 • 28 ก.ย.66 20:30 น.

 • 28 ก.ย.66 20:00 น.

 • 28 ก.ย.66 19:30 น.

 • 28 ก.ย.66 19:00 น.

 • 28 ก.ย.66 18:30 น.

 • 28 ก.ย.66 18:00 น.

 • 28 ก.ย.66 17:30 น.

 • 28 ก.ย.66 17:00 น.

 • 28 ก.ย.66 16:30 น.

 • 28 ก.ย.66 16:00 น.

 • 28 ก.ย.66 15:30 น.

 • 28 ก.ย.66 15:00 น.

 • 28 ก.ย.66 14:30 น.

 • 28 ก.ย.66 14:00 น.

 • 28 ก.ย.66 13:30 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลประกอบ


ระดับสำหรับการคำนวณค่าจากการอ่านด้วยการวัดระยะความสูงจากตลิ่ง

ระดับ ม.รทก. = 7.50 - ระยะความสูงจากตลิ่ง
ระดับตลิ่ง(เมตร)ระดับ ม.รทก.
0.007.50
0.507.00
1.006.50
1.506.00
2.005.55
2.505.00
3.004.50
3.504.00
4.003.50
4.503.00
5.002.50

ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา