เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่รวมจ่ายงบประมาณ%
จังหวัดสงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,230,050.00 0%
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,230,050.00 0%
สัดส่วน(%) NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%