เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

อุตุนิยมวิทยา ความรู้ที่เข้าถึงได้ และเป็นเรื่องของทุกคน

by punyha @9 มี.ค. 62 09:12 ( IP : 171...132 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • photo  , 960x540 pixel , 45,738 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 49,869 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 48,525 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 48,265 bytes.

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิต

ยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามที่สุด ได้ผลมากที่สุดด้วยปลอดโรคศัตรูพืชคุกคาม

กลุ่มทำนาก็ต้องการรู้ข้อมูลแดดฝนในช่วงตากข้าวเปลือก

ฯลฯ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพดินฟ้าอากาศเช่นนี้ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต ลดความเสี่ยง ประเมินความคุ้มทุนได้ง่าย

วันนี้ 8 มีนาคม 2562  นัดทีมเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิมาหารือเพื่อดูความเป็นไปได้ ปรากฏว่าแต่ละกลุ่มอาชีพในพื้นที่ประกอบด้วย กลุ่มนาข้าว สวนยาง ผัก ผลไม้ ประมง ต่างให้ความสนใจ ทำให้เป็นโจทย์ที่จะไปหาข้อสรุป

ในเบื้องต้นคงจะมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบพยากรณ์ในภาพรวมของพื้นที่อำเภอ และรูปแบบเฉพาะกลุ่มอาชีพ ที่จะต้องทำเครือข่ายมาพัฒนารูปแบบความรู้ ช่องทางสื่อสาร การติดตามประเมินผล ประเมินความคุ้มทุนกรณีรู้ข้อมูลกับไม่รู้ข้อมูล เพื่อให้เห็นประโยชน์ของข้อมูลอุตุฯว่าจะส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรหรือผู้ประกอบการแค่ไหน อย่างไร

ถือว่าเป็นงานเชิงรุกที่น่าสนใจครับ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9260
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง