เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

City Climate Policy : เงื่อนไขการใช้งาน application เครือข่ายเฝ้าระวังน้ำท่วม

เครือข่ายเฝ้าระวังน้ำท่วม ส่งข่าวสถานการณ์น้ำ แจ้งเตือนภัย ภาพจากกล้อง CCTV

เตือนภัยด้วยตนเองจากภาพถ่าย CCTV เรดาห์ ปริมาณฝนออนไลน์ ภาพถ่ายดาวเทียม