เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ประชุมโครงการ พัฒนาเครื่อข่ายอาสาสมัครเตือนภัยน้ำท่วมคลองตง

by พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง @1 พ.ย. 62 09:26 ( IP : 27...113 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x719 pixel , 87,242 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 100,659 bytes.
 • photo , 960x528 pixel , 72,744 bytes.
 • photo , 960x528 pixel , 63,123 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 81,057 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 87,242 bytes.

คณะทำงานมูลนิธิSCCCRN ร่วมกับเทศบาลตำบลพะตงและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพะตง จัดประชุมโครงการ พัฒนาเครื่อข่ายอาสาสมัครเตือนภัยน้ำท่วมคลองตง ได้รับงบสนับสนุนจาก สสส.ที่ศาลาชุมชนต้นลุง คืนที่ 24 ต.ค. 62 เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ และสมัครใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของแต่ละชุมชนของทต.พะตง