เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

สถานีเรดาร์สทิงพระ

Photo

เมื่อ 16 ก.ค. 62 07:38 น.

ภาพ "เรดาห์สทิงพระ" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • 07:38 น.

 • 07:22 น.

 • 07:08 น.

 • 06:52 น.

 • 06:38 น.

 • 06:22 น.

 • 06:08 น.

 • 05:52 น.

 • 05:38 น.

 • 05:22 น.

 • 05:08 น.

 • 04:52 น.

 • 04:38 น.

 • 04:22 น.

 • 04:08 น.

 • 03:52 น.

 • 03:38 น.

 • 03:22 น.

 • 02:38 น.

 • 02:22 น.

 • 02:08 น.

 • 01:52 น.

 • 00:52 น.

 • 00:08 น.

 • 23:52 น.

 • 23:38 น.

 • 23:22 น.

 • 23:08 น.

 • 22:52 น.

 • 22:38 น.