เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติฯ

สถานที่ : บารารีสอร์ท

วันที่ : 28 ธันวาคม 2556 - 30 ธันวาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย savika เมื่อ 21 ม.ค. 2557 15:22 น.