เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมห้องเรียนชุมชนตำบลคูเต่า ครั้งที่ 6 (ทบทวนที่ผ่านมา / ครีมนวดผม / สกัดน้ำมะขามเปียก)

สถานที่ :

วันที่ : 23 ตุลาคม 2556 - 23 ตุลาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย punyha เมื่อ 16 ต.ค. 2556 15:28 น.