เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

แผนที่

Address : ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา Location : 7.0388484110723,100.50553679466