เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว (งานบริหารจัดการ)

ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY

ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY

15 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HYประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY
  • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HYประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00