เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่

แผนที่

Address : เครือข่ายพื้นที่ชุมชนหาดใหญ่ใน และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคูเต่า Location : 7.1178416573377,100.46859741211