เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
25 มีนาคม 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 27 มีนาคม 2557 16:28:29
Project owner
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 23 สิงหาคม 2557 11:13:59 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์

 • photo ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
  ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
 • photo ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
  ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
 • photo ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
  ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
 • photo ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
  ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
 • photo ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
  ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
24 มีนาคม 2557 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 27 มีนาคม 2557 15:52:03
Project owner

ชื่อกิจกรรม : สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์

 • photo สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
 • photo สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
 • photo สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
 • photo สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
 • photo สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
 • photo สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
23 มีนาคม 2557 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 23 มีนาคม 2557 22:03:31
Project owner

ชื่อกิจกรรม : อบรมวิทยากรกระบวนการ

 • photo อบรมวิทยากรกระบวนการ
  อบรมวิทยากรกระบวนการ
 • photo อบรมวิทยากรกระบวนการ
  อบรมวิทยากรกระบวนการ
 • photo อบรมวิทยากรกระบวนการ
  อบรมวิทยากรกระบวนการ
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
17 มีนาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 17 มีนาคม 2557 15:02:40
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์

 • photo ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
  ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
 • photo ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
  ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
 • photo ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
  ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
14 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 17 มีนาคม 2557 14:28:21
Project owner

ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้านโยบาย

 • photo รายงานความก้าวหน้านโยบาย
  รายงานความก้าวหน้านโยบาย
 • photo รายงานความก้าวหน้านโยบาย
  รายงานความก้าวหน้านโยบาย
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
13 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 14 มีนาคม 2557 00:05:59
Project owner

ชื่อกิจกรรม : สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์

 • photo สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
 • photo สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
 • photo สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
 • photo สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
 • photo สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
 • photo สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
  สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
10 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 11 มีนาคม 2557 11:35:31
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ประชุมการจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  ประชุมการจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • photo ประชุมการจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  ประชุมการจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • photo ประชุมการจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  ประชุมการจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

ชวน ทม.คอหงส์ ออกแบบเมือง ^ ^  เมื่อวานนี้ (10 มี.ค. 57) ทีมงานแผนงานนโยบาย ACCCRN เข้าพบผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์เพื่อหาแนวทางในการร่วมกันออกแบบเมืองคอหงส์ในอนาคต ที่มุ่งเน้นความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์กร และผลักดันให้เกิดความเข้าใจแ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
7 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 8 มีนาคม 2557 20:26:42
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ

 • photo ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
  ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
 • photo ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
  ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
 • photo ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
  ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
 • photo ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
  ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:30:04
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุม Motorway Hatyai-Sadao

 • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
 • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
 • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
 • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
 • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
 • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  ประชุม Motorway Hatyai-Sadao
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:21:42
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN

 • photo ประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN
  ประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
17 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:21:12
Project owner

ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลภาพฉายอนาคต

 • photo การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลภาพฉายอนาคต
  การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลภาพฉายอนาคต
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
15 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:20:47
Project owner

ชื่อกิจกรรม : การประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN

 • photo การประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN
  การประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
12 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:20:19
Project owner

ชื่อกิจกรรม : การประชุมนำเสนอผลการศึกษาตัวชี้วัด และภาพฉายอนาคตของพื้นที่เมืองคอหงส์

 • photo การประชุมนำเสนอผลการศึกษาตัวชี้วัด และภาพฉายอนาคตของพื้นที่เมืองคอหงส์
  การประชุมนำเสนอผลการศึกษาตัวชี้วัด และภาพฉายอนาคตของพื้นที่เมืองคอหงส์
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
27 ธันวาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:19:48
Project owner

ชื่อกิจกรรม : การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเลือกพื้นที่นำร่อง เพื่อจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 • photo การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเลือกพื้นที่นำร่อง เพื่อจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเลือกพื้นที่นำร่อง เพื่อจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
18 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:05:41
Project owner

ชื่อกิจกรรม : การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ประเด็น “แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน”

 • photo รายงานการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ประเด็น “แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน”
  รายงานการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ประเด็น “แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน”
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
14 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:00:46
Project owner

ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่ 5 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯต่อคณะทำงานฯ

 • photo รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่ 5 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯต่อคณะทำงานฯ
  รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่ 5 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯต่อคณะทำงานฯ
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
26 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 26 กันยายน 2556 21:52:25
Project owner

ชื่อกิจกรรม : สมัชชาประชาชน

 • photo สมัชชาประชาชน
  สมัชชาประชาชน
 • photo สมัชชาประชาชน
  สมัชชาประชาชน
 • photo สมัชชาประชาชน
  สมัชชาประชาชน
 • photo สมัชชาประชาชน
  สมัชชาประชาชน
 • photo สมัชชาประชาชน
  สมัชชาประชาชน
 • photo สมัชชาประชาชน
  สมัชชาประชาชน
 • photo สมัชชาประชาชน
  สมัชชาประชาชน
 • photo สมัชชาประชาชน
  สมัชชาประชาชน
 • photo สมัชชาประชาชน
  สมัชชาประชาชน
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
25 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 25 กันยายน 2556 22:57:18
Project owner
แก้ไขโดย niramon เมื่อ 25 กันยายน 2556 22:59:31 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่

 • photo ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
  ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
  ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
  ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
  ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
  ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
  ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
  ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
  ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
  ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
18 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 25 กันยายน 2556 22:27:54
Project owner

ชื่อกิจกรรม : หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม

 • photo หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
  หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
 • photo หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
  หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
 • photo หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
  หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
 • photo หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
  หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
 • photo หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
  หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
 • photo หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
  หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
 • photo หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
  หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
 • photo หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
  หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
 • photo หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
  หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
13 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 25 กันยายน 2556 22:08:58
Project owner
แก้ไขโดย niramon เมื่อ 25 กันยายน 2556 22:12:03 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง

 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
4 กันยายน 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 25 กันยายน 2556 21:58:51
Project owner
แก้ไขโดย niramon เมื่อ 25 กันยายน 2556 21:59:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรึกษาการเตรียมจัดประชุมเวทีนโยบาย

 • photo ปรึกษาการเตรียมจัดประชุมเวทีนโยบาย
  ปรึกษาการเตรียมจัดประชุมเวทีนโยบาย
 • photo ปรึกษาการเตรียมจัดประชุมเวทีนโยบาย
  ปรึกษาการเตรียมจัดประชุมเวทีนโยบาย
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
17 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00-11.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 13:19:31
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมด้านผังเมือง

 • photo นำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ครั้งที่ 3 โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ
  นำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ครั้งที่ 3 โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
15 พ.ค. 2556 เวลา 09.00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:46:30
Project owner
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 22 พ.ค. 2556 23:41:43 น.

ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ

 • photo รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ
  รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

รายงานความก้าว และระดมความคิดเห็นของคณะทำงานในกิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานความก้าวหน้าด้านการสืบค้นข้อมูล:

 • คำจำกัดความ (Definition)
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาและเมืองหาดใหญ่
 • เหตุการณ์อุทกภัยของเมืองหาดใหญ่ที่ผ่านมา
 • ความอ่อนไหวต่อการเกิดอุทกภัยของเมืองหาดใหญ่
 • ผลการจำลองการเกิดน้ำท่วมของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาและเมืองหาดใหญ่ โดยใช้โปรแกรม MIKE
 • กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการอุทกภัย
 • โครงการเกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาและเมืองหาดใหญ่
 • ผังเมืองหาดใหญ่
 • ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คุณธนาวรรธ พันธุ์ชนะ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสงขลา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านผังเมือง ดังนี้

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผังเมือง

 1. การวางผังเมืองของประเทศไทยเป็นการวางผังเมืองตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกประเด็น รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการป้องกันน้ำท่วม
 2. กฎหมายผังเมืองเป็นกฎหมายที่ต่างจากกฎหมายอื่น ๆ เนื่องจากกฎหมายผังเมืองถูกบังคับตาย (หมดอายุภายใน 5 ปี) แต่กฎหมายอื่น ๆ เกิดแล้วไม่ตาย
 3. ขั้นตอนในการจัดทำกฎหมายผังเมืองมีหลายขั้นตอน (18 ขั้นตอน) ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการจัดทำ
 4. กฎหมายผังเมืองสามารถปรับแก้ได้ตลอดเวลา จึงมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่มีอิทธิพล
 5. ปัญหาด้านผังเมือง: การเมืองบีบ นักวิชาการหด  การจราจรติดขัด  ที่ดินตาบอด  เปลี่ยนรัฐบาล งานยุติ  บังคับใช้แต่ไม่มีการส่งเสริมให้เป็นไปตามผัง
 6. ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ หมดอายุเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ขณะนี้กำลังจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ฉบับใหม่ ระยะเวลาในการจัดจ้าง 2 ปี (พ.ศ. 2555-2556)
 7. ในช่วงที่ผังเมืองหมดอายุ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือใช้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 8. ผังเมืองรวมฉบับใหม่ เพิ่มผังที่โล่ง และผังนันทนาการฯ
 9. เกิดความขัดแย้งต่อกฎหมายผังเมือง เนื่องจากกฎหมายผังเมืองเป็นกฎหมายบังคับ/ห้าม ด้านการก่อสร้าง ดัดแปลง ถมที่ จึงขัดต่อผลประโยชน์ที่จะตามมา ทำให้ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย
 10. กฎหมายผังเมืองขาดการบังคับใช้ที่ต่อเนื่อง คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง/จัดทำผังเมืองรวม จากนั้นจะส่งต่อให้ท้องถิ่นดำเนินการบังคับใช้ ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ
 11. กฎหมายผังเมืองเป็นการศึกษาทุกประเด็น (ครอบจักรวาล) แต่ผังเมืองของไทยทำเฉพาะด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการคมนาคม
 12. ที่ดินของไทยควรเปลี่ยนจากรายบล็อกเป็นรายแปลง แต่ทำได้ยาก เพราะที่ดินของไทยเป็น “ห้อง”
 13. ควรวางผังเมืองเพื่อเป็นการป้องกันมากกว่าการแก้ปัญหา ควรวางผังเชิงรุก ไม่ควรวางผังเฉพาะที่ที่พัฒนาแล้วเท่านั้น
 14. หน่วยงานของไทยชอบจัดจ้างที่ปรึกษา ทำให้ขาดการพัฒนาความรู้/เครื่องมือ/บุคลากร ของหน่วยงานเอง
 15. มีการจัดทำนโยบายแต่ไม่มีการนำไปปฏิบัติจริง ต้องชี้นำการพัฒนา ต้องให้คนใช้

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรม

 1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูล/งานวิจัยต่าง ๆ วิเคราะห์ประเด็นที่สามารถซ้อนทับกันได้ แล้วนำมาสกัดให้เป็นปัจจุบัน อาจทำเป็น paper ขึ้นมาใหม่
 2. นำข้อเสนอเชิงนโยบายฯ (ในนามประชาคม) เสนอที่ปรึกษา เพื่อการจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
 3. นำข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ผลักดันสู่นโยบายของท้องถิ่น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
 4. นำข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยผู้ว่าฯ ประกาศเป็น “ประกาศจังหวัด” ซึ่งมีผลบังคับใช้กับท้องถิ่น และท้องถิ่นนำไปดำเนินการต่อยอด
ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
24 เมษายน 2556 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยniramonniramonเมื่อ 22 พ.ค. 2556 23:19:32
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

 • photo ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 • photo ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 • photo ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 • photo ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 • photo ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 • photo ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-