เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (ระยะที่ 1)

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 พ.ค. 2556 เวลา 13.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยboonruingboonruingเมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:32:53
Project owner
แก้ไขโดย punyha เมื่อ 19 สิงหาคม 2556 14:51:30 น.

ชื่อกิจกรรม :

 • photo
  • photo
   • photo
    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์
    1. เพื่อจัดทำเอกสารยกร่างการจัดการภัยพิบัติ อ.หาดใหญ่
    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    ได้เอกสารยกร่าง 1 ฉบับ

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    เอกสารยกร่าง 1 ฉบับ

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    เอกสารยกร่าง 1 ฉบับ

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ได้เอกสารยกร่าง 1 ฉบับ

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    -

    ข้อเสนอแนะต่อ TEI

    -

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

    -

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    -

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
    -