เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
24 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 24 ตุลาคม 2556 11:11:25
Project owner

ชื่อกิจกรรม : บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93

 • photo บันทึกเทป
   บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93
  • photo บันทึกเทป
    บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93
   • photo บันทึกเทป
     บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93
    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    ข้อเสนอแนะต่อ TEI

     

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

     

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
    26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 09:46:27
    Project owner

    ชื่อกิจกรรม : นักเรียนในเขต ทน.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานเรื่องโลกร้อน

    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        คุณภาพกิจกรรม : (0)
        วัตถุประสงค์

         

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         

        ข้อเสนอแนะต่อ TEI

         

        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

         

        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         

        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI