เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Flood Model)

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 เมษายน 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมพร เหมืองทองสมพร เหมืองทองเมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:49:35
Project owner
แก้ไขโดย สมพร เหมืองทอง เมื่อ 22 พ.ค. 2556 12:19:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)

 • photo ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)
   ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)
  คุณภาพกิจกรรม : (0)
  วัตถุประสงค์

  หาข้อสรุปการเก็บข้อมูลภาคสนาม

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

  จัดการประชุมจำนวน 5 ครั้ง

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

  ประชุมเพื่่อสรุปข้อมูลที่ดำเนิการอยู่และที่ได้เก็บเพิ่มเติมจากข้อเสนอของ อาจารย์ธนิต และ ส่วนอุทกฯ กรมชลประทาน

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  ประชุมเพื่่อสรุปข้อมูลที่ดำเนิการอยู่และที่ได้เก็บเพิ่มเติมจากข้อเสนอของ อาจารย์ธนิต และ ส่วนอุทกฯ กรมชลประทาน

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  การประชุมครั้งที่ 3 (ทีมทำ DEM)

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  -

  ข้อเสนอแนะต่อ TEI

  -

  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

  -

  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

  -

  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
  -
  1 มีนาคม 2556 เวลา 08:00 น.
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยสมพร เหมืองทองสมพร เหมืองทองเมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:27:48
  Project owner
  แก้ไขโดย สมพร เหมืองทอง เมื่อ 22 พ.ค. 2556 12:21:22 น.

  ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลทางกายภาพของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

  • photo การส่องกล้องวัดค่าระดับถนนลพบุรีรเมศวร์
    การส่องกล้องวัดค่าระดับถนนลพบุรีรเมศวร์
   • photo การวัดค่าระดับท่อระบายน้ำ ถนนลพบุรีรเมศวร์
     การวัดค่าระดับท่อระบายน้ำ ถนนลพบุรีรเมศวร์
    • photo วัดค่าระดับหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
      วัดค่าระดับหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
     คุณภาพกิจกรรม : (0)
     วัตถุประสงค์

     เป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้อนโปรแกรม HEC-RAS และ MIKE 11

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     ร้อยละ 20 ของการดำเนินงานทั้งหมด

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     ส่องกล้อง วัดค่าระดับ

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ส่องกล้อง วัดค่าระดับ

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     ดำเนินการเก็บข้อมูลร้อยละ 20

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ TEI

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
     -