เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว (งานบริหารจัดการ)

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
21 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 30 กรกฎาคม 2558 13:15:56
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานฯ

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
21 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 30 กรกฎาคม 2558 13:18:14
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานฯ

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 12 มีนาคม 2557 16:04:15
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)

 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
  ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
  ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
  ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
  ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
15 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 17 มกราคม 2557 12:32:16
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY

 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY
  ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY
  ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
15 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 14:25:36
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)

 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)
  ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)
  ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)
  ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556 12:38:38
Project owner

ชื่อกิจกรรม : นักศึกษาดูงาน

 • photo นักศึกษาดูงาน
  นักศึกษาดูงาน
 • photo นักศึกษาดูงาน
  นักศึกษาดูงาน
 • photo นักศึกษาดูงาน
  นักศึกษาดูงาน
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
14 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 25 มิถุนายน 2556 11:06:20
Project owner
แก้ไขโดย savika เมื่อ 25 มิถุนายน 2556 11:51:35 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (มิ.ย.)

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์
 1. แจ้งเพื่อทราบ (เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เวียดนาม,เวทีเครือข่ายภัยพิบัติระดับจังหวัด)
 2. รายงานผลการดำเนินโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ระยะที่ 3
 3. อื่น ๆ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน 2556

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 27 คน
 2. ผลการดำเนินงานของโครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และผังชุมชนฯ
 3. ผลการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
 4. ข้อเสนอแนะของกิจกรรมต่าง ๆ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. การดำเนินงานใน 6 เดือนแรกล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 1 เดือน แนวทางแก้ไข : ควรมีการติดตามแต่ละกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
22 พ.ค. 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsavikasavikaเมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:30:04
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "อัพเดทความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์"

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสามารถอัพเดทความก้าวหน้าล่าสุดได้ผ่านเว็บไซต์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-
15 พ.ค. 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยLittle BearLittle Bearเมื่อ 15 พ.ค. 2556 12:18:10
Project creater
แก้ไขโดย savika เมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:33:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานกลางโครงการ ACCCRN

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานกลางของโครงการ ACCCRN ประจำเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิชอบแต่ละแผนงานรายงานความก้าวหน้า

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเข้าร่วมประมาณ 27 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-