เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

รายงานสถานการณ์น้ำ

กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อแจ้งรายงานสถานการณ์น้ำ หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซท์ สมัครสมาชิก ก่อนค่ะ

สมัครสมาชิก

เว็บไซท์ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกผู้เข้าชมเว็บ ช่วยกันรายงานสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในสภาวะวิกฤติ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ จากทีมงาน ACCCRN หาดใหญ่

คำเตือน : ข้อมูลจากการรายงานสถานการณ์น้ำด้านล่างนี้เป็นการรายงานข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของคนทั่วไป ไม่ควรนำมาข้อมูลมาอ้างอิงในการทำงาน จนกว่าท่านจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน !!!

รีเฟรช

ล่าสุดเมื่อ 12 ธันวาคม 2561 19:30:49

พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 09:04
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
12 ธ.ค. 61 09:09
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 9 ธ.ค. 2561 07:55
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
9 ธ.ค. 61 07:59
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 8 ธ.ค. 2561 07:49
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
8 ธ.ค. 61 07:51
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 7 ธ.ค. 2561 08:12
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
7 ธ.ค. 61 08:15
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 6 ธ.ค. 2561 09:16
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
6 ธ.ค. 61 09:16
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 5 ธ.ค. 2561 10:42
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
5 ธ.ค. 61 10:45
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 4 ธ.ค. 2561 15:34
สถานี PU.90 : อ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย
สถานการณ์ : ธงเขียว
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 4 ธ.ค. 2561 08:12
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
4 ธ.ค. 61 08:14
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 3 ธ.ค. 2561 08:23
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
3 ธ.ค. 61 08:24
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 2 ธ.ค. 2561 09:34
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
2 ธ.ค. 61 09:35
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 1 ธ.ค. 2561 09:19
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
1 ธ.ค. 61 09:20
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 30 พ.ย. 2561 13:45
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
30 พ.ย. 61 13:46
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 29 พ.ย. 2561 09:24
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
29 พ.ย. 61 09:33
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 28 พ.ย. 2561 09:39
สถานี PU.94 : บ้านโคกทัง
สถานการณ์ : ธงเขียว
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 28 พ.ย. 2561 09:09
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
28 พ.ย. 61 09:18
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 27 พ.ย. 2561 11:38
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
27 พ.ย. 61 11:39
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 26 พ.ย. 2561 13:42
สถานี PU.90 : อ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย
สถานการณ์ : ธงเขียว
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 26 พ.ย. 2561 09:29
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
26 พ.ย. 61 09:31
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 26 พ.ย. 2561 09:29
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
26 พ.ย. 61 09:30
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 24 พ.ย. 2561 17:03
สถานี PU.94 : บ้านโคกทัง
สถานการณ์ : ธงเขียว
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 24 พ.ย. 2561 11:54
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
24 พ.ย. 61 11:55
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 23 พ.ย. 2561 08:35
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
23 พ.ย. 61 08:36
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 22 พ.ย. 2561 10:17
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
22 พ.ย. 61 10:18
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 21 พ.ย. 2561 10:11
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
21 พ.ย. 61 10:17
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 20 พ.ย. 2561 14:34
สถานี PU.90 : อ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย
สถานการณ์ : ธงเขียว
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 20 พ.ย. 2561 10:30
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
20 พ.ย. 61 10:30
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 20 พ.ย. 2561 08:27
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
20 พ.ย. 61 08:28
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 19 พ.ย. 2561 09:14
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
19 พ.ย. 61 09:15
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 18 พ.ย. 2561 08:32
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
18 พ.ย. 61 08:35
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 16 พ.ย. 2561 08:47
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำ ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่ง ทางเว็บไซต์ http://hatyaicityclimate.org/ และเพจhttps://www.facebook.com/SCCCRN/?ref=bookmarks
16 พ.ย. 61 08:48
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 15 พ.ย. 2561 11:33
สถานี PU.94 : บ้านโคกทัง
สถานการณ์ : ธงเขียว
Nuk DPM-Thepha เมื่อ 15 พ.ย. 2561 11:25
การใช้งาน website เพื่อการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย
15 พ.ย. 61 11:26
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 15 พ.ย. 2561 11:25
สถานี PU.90 : อ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย
สถานการณ์ : ธงเขียว
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 15 พ.ย. 2561 11:25
สถานี PU.90 : อ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย
สถานการณ์ : ธงเขียว
Little Bear เมื่อ 15 พ.ย. 2561 11:24
สถานี X.44 : สะพานหาดใหญ่ใน
สถานการณ์ : ธงเขียว
Little Bear เมื่อ 15 พ.ย. 2561 11:19
น้ำเริ่มมา
15 พ.ย. 61 11:20
Little Bear เมื่อ 15 พ.ย. 2561 10:40
บรรยายโดยคุณสมภพ จากอุตุ
15 พ.ย. 61 10:41
Little Bear เมื่อ 15 พ.ย. 2561 10:38
กิจกรรมเสริมความรู้ในการเฝ้าระวังน้ำท่วมให้กับเครือข่าย
15 พ.ย. 61 10:39
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 7 พ.ย. 2561 11:07
ตำบลพิจิตร ฝนตก
7 พ.ย. 61 11:08
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 5 พ.ย. 2561 09:53
น่าจะตกทั้งวันทีตำบล
5 พ.ย. 61 09:55
Little Bear ที่ คลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ 3 พ.ย. 2561 14:48
คลองแห ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืน น้ำเริ่มชุ่มดิน วันนี้ตกปรอยๆ นะดับ 1 เกือบทั้งวัน
3 พ.ย. 61 14:50
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 1 พ.ย. 2561 19:38
ปกติ ตำบลพิจิตร
1 พ.ย. 61 19:40
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 27 ต.ค. 2561 19:02
อำเภอนาหม่อม ปกติ
27 ต.ค. 61 19:03
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 24 ต.ค. 2561 20:51
ตำบลพิจิตร ปกติ
24 ต.ค. 61 20:52
Little Bear ที่ คลองแห เมื่อ 4 ต.ค. 2561 11:47
หนองนายขุ้ย ฝนตกอย่างแรง ระดับ 4 เกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว
4 ต.ค. 61 11:48
Rong61 ที่ เสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ สงขลา เมื่อ 2 ต.ค. 2561 14:26
ค่ายเสนาณรงค์ฝนตกระดับ 2
2 ต.ค. 61 14:28
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 12 ธันวาคม 2561
ปกติ
30 ก.ย. 61 17:21
Little Bear ที่ คลองแห เมื่อ 22 ก.ย. 2561 08:45
ฝนกำลังมา ฟ้ามืดมัวหม่น ฝนเริ่มตกเปาะแปะ
22 ก.ย. 61 08:46
Little Bear ที่ คลองแห เมื่อ 16 ก.ย. 2561 13:39
คลองแห ฝนตกระดับ 1 ตลอดวัน
16 ก.ย. 61 13:40
Rong61 ที่ สามแยกคอหงส์ เมื่อ 10 ก.ย. 2561 11:00
11.01ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ ฝนเริ่มตกระดับ 2
10 ก.ย. 61 11:03