เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 30 มี.ค. 60 17:30 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 30 มี.ค.60 17:30 น.

 • 30 มี.ค.60 17:00 น.

 • 30 มี.ค.60 16:30 น.

 • 30 มี.ค.60 16:00 น.

 • 30 มี.ค.60 15:30 น.

 • 30 มี.ค.60 15:00 น.

 • 30 มี.ค.60 14:30 น.

 • 30 มี.ค.60 14:00 น.

 • 30 มี.ค.60 13:30 น.

 • 30 มี.ค.60 13:00 น.

 • 30 มี.ค.60 12:30 น.

 • 30 มี.ค.60 12:00 น.

 • 30 มี.ค.60 11:30 น.

 • 30 มี.ค.60 11:00 น.

 • 30 มี.ค.60 10:30 น.

 • 30 มี.ค.60 10:00 น.

 • 30 มี.ค.60 09:30 น.

 • 30 มี.ค.60 09:00 น.

 • 30 มี.ค.60 08:30 น.

 • 30 มี.ค.60 08:00 น.

 • 30 มี.ค.60 07:30 น.

 • 29 มี.ค.60 05:00 น.

 • 29 มี.ค.60 04:30 น.

 • 29 มี.ค.60 04:00 น.

 • 29 มี.ค.60 03:30 น.

 • 29 มี.ค.60 03:00 น.

 • 29 มี.ค.60 02:30 น.

 • 29 มี.ค.60 02:00 น.

 • 29 มี.ค.60 01:30 น.

 • 29 มี.ค.60 01:00 น.

หมายเหตุ - เตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.173A บ้านม่วงก็อง สูง 15.90 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปี พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บ้านม่วงก็องสูง XX ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +15.56 ม.รทก. ขวา(ด้านวัดจุดติดตั้งกล้อง)+16.14 ม.รทก.


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร STN09: บ้านม่วงก็อง (X.173A) คลองหล้าปัง อ.สะเดา จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา