เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV สถานีเรดาร์สทิงพระ

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 22 ต.ค. 60 05:45 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 22 ต.ค.60 05:45 น.

 • 22 ต.ค.60 05:30 น.

 • 22 ต.ค.60 05:15 น.

 • 22 ต.ค.60 05:00 น.

 • 22 ต.ค.60 04:45 น.

 • 22 ต.ค.60 04:30 น.

 • 22 ต.ค.60 04:15 น.

 • 22 ต.ค.60 04:00 น.

 • 22 ต.ค.60 03:45 น.

 • 22 ต.ค.60 03:30 น.

 • 22 ต.ค.60 03:15 น.

 • 22 ต.ค.60 03:00 น.

 • 22 ต.ค.60 02:45 น.

 • 22 ต.ค.60 02:30 น.

 • 22 ต.ค.60 02:15 น.

 • 22 ต.ค.60 02:00 น.

 • 22 ต.ค.60 01:45 น.

 • 22 ต.ค.60 01:30 น.

 • 22 ต.ค.60 01:15 น.

 • 22 ต.ค.60 01:00 น.

 • 22 ต.ค.60 00:45 น.

 • 22 ต.ค.60 00:30 น.

 • 22 ต.ค.60 00:15 น.

 • 22 ต.ค.60 00:00 น.

 • 21 ต.ค.60 23:45 น.

 • 21 ต.ค.60 23:30 น.

 • 21 ต.ค.60 23:15 น.

 • 21 ต.ค.60 23:00 น.

 • 21 ต.ค.60 22:45 น.

 • 21 ต.ค.60 22:30 น.

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส หรือ เรดาร์ของมาเลเซีย แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ