เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 05:22 น.

 • 05:07 น.

 • 04:52 น.

 • 04:37 น.

 • 04:22 น.

 • 04:07 น.

 • 03:52 น.

 • 02:37 น.

 • 02:22 น.

 • 02:07 น.

 • 01:52 น.

 • 01:37 น.

 • 01:22 น.

 • 01:07 น.

 • 00:52 น.

 • 00:37 น.

 • 00:22 น.

 • 00:07 น.

 • 23 ต.ค.61 23:52 น.

 • 23 ต.ค.61 23:37 น.

 • 23 ต.ค.61 23:22 น.

 • 23 ต.ค.61 23:07 น.

 • 23 ต.ค.61 22:52 น.

 • 23 ต.ค.61 22:37 น.

 • 23 ต.ค.61 22:22 น.

 • 23 ต.ค.61 22:07 น.

 • 23 ต.ค.61 21:52 น.

 • 23 ต.ค.61 21:37 น.

 • 23 ต.ค.61 21:22 น.

 • 23 ต.ค.61 21:07 น.

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ