เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

CCTV แก้มลิงคลองเรียน

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 30 มี.ค. 60 17:30 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 30 มี.ค.60 17:30 น.

 • 30 มี.ค.60 17:00 น.

 • 30 มี.ค.60 16:30 น.

 • 30 มี.ค.60 16:00 น.

 • 30 มี.ค.60 15:30 น.

 • 30 มี.ค.60 15:00 น.

 • 30 มี.ค.60 14:30 น.

 • 30 มี.ค.60 14:00 น.

 • 30 มี.ค.60 13:30 น.

 • 30 มี.ค.60 13:00 น.

 • 30 มี.ค.60 12:30 น.

 • 30 มี.ค.60 12:01 น.

 • 30 มี.ค.60 11:30 น.

 • 30 มี.ค.60 11:01 น.

 • 30 มี.ค.60 10:30 น.

 • 30 มี.ค.60 10:00 น.

 • 30 มี.ค.60 09:30 น.

 • 30 มี.ค.60 09:00 น.

 • 30 มี.ค.60 08:30 น.

 • 30 มี.ค.60 08:00 น.

 • 30 มี.ค.60 07:30 น.

 • 30 มี.ค.60 07:00 น.

 • 30 มี.ค.60 06:30 น.

 • 30 มี.ค.60 06:00 น.

 • 30 มี.ค.60 05:30 น.

 • 30 มี.ค.60 05:00 น.

 • 30 มี.ค.60 04:30 น.

 • 30 มี.ค.60 04:00 น.

 • 30 มี.ค.60 03:30 น.

 • 30 มี.ค.60 03:00 น.

ข้อมูลประตูระบายน้ำแก้มลิงคลองเรียน

 • ระดับทางระบายน้ำออก +13.00 ม.รทก.

 • ระดับธรณีประตูระบายน้ำ +13.50 ม.รทก. (สูงกว่า ทางน้ำเข้า 0.50 ม.)
 • ประตูระบายน้ำมีขนาด 2.40*2.40 ม. (ระยะเปิด 0-2.40 ม.)