เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 11 ม.ค.61 21:30 น.

 • 11 ม.ค.61 21:00 น.

 • 11 ม.ค.61 20:30 น.

 • 11 ม.ค.61 20:00 น.

 • 11 ม.ค.61 19:30 น.

 • 11 ม.ค.61 19:00 น.

 • 11 ม.ค.61 18:30 น.

 • 11 ม.ค.61 18:00 น.

 • 11 ม.ค.61 17:30 น.

 • 11 ม.ค.61 17:00 น.

 • 11 ม.ค.61 16:30 น.

 • 11 ม.ค.61 16:00 น.

 • 11 ม.ค.61 15:30 น.

 • 11 ม.ค.61 15:00 น.

 • 11 ม.ค.61 14:30 น.

 • 11 ม.ค.61 14:00 น.

 • 11 ม.ค.61 13:30 น.

 • 11 ม.ค.61 13:00 น.

 • 11 ม.ค.61 12:30 น.

 • 11 ม.ค.61 12:00 น.

 • 11 ม.ค.61 11:30 น.

 • 11 ม.ค.61 11:00 น.

 • 11 ม.ค.61 10:30 น.

 • 11 ม.ค.61 10:00 น.

 • 11 ม.ค.61 09:30 น.

 • 11 ม.ค.61 09:00 น.

 • 11 ม.ค.61 08:30 น.

 • 11 ม.ค.61 08:00 น.

 • 11 ม.ค.61 07:30 น.

 • 11 ม.ค.61 07:00 น.

ข้อมูลประตูระบายน้ำแก้มลิงคลองเรียน

 • ระดับทางระบายน้ำออก +13.00 ม.รทก.

 • ระดับธรณีประตูระบายน้ำ +13.50 ม.รทก. (สูงกว่า ทางน้ำเข้า 0.50 ม.)
 • ประตูระบายน้ำมีขนาด 2.40*2.40 ม. (ระยะเปิด 0-2.40 ม.)