เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 30 มี.ค. 60 17:30 น.


แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก Slide time วินาที
แสดงภาพเคลื่อนไหว
 • 30 มี.ค.60 17:30 น.

 • 30 มี.ค.60 17:00 น.

 • 30 มี.ค.60 16:30 น.

 • 30 มี.ค.60 16:00 น.

 • 30 มี.ค.60 15:30 น.

 • 30 มี.ค.60 15:00 น.

 • 30 มี.ค.60 14:30 น.

 • 30 มี.ค.60 14:00 น.

 • 30 มี.ค.60 13:30 น.

 • 30 มี.ค.60 13:00 น.

 • 30 มี.ค.60 12:30 น.

 • 30 มี.ค.60 11:30 น.

 • 30 มี.ค.60 11:01 น.

 • 30 มี.ค.60 10:30 น.

 • 30 มี.ค.60 10:00 น.

 • 30 มี.ค.60 09:30 น.

 • 30 มี.ค.60 09:00 น.

 • 30 มี.ค.60 08:30 น.

 • 30 มี.ค.60 08:00 น.

 • 30 มี.ค.60 07:30 น.

 • 30 มี.ค.60 07:00 น.

 • 30 มี.ค.60 06:30 น.

 • 30 มี.ค.60 06:00 น.

 • 30 มี.ค.60 03:00 น.

 • 30 มี.ค.60 02:30 น.

 • 30 มี.ค.60 01:00 น.

 • 30 มี.ค.60 00:30 น.

 • 29 มี.ค.60 23:30 น.

 • 29 มี.ค.60 23:00 น.

 • 29 มี.ค.60 22:00 น.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร TSL26: ปตร.คลอง ร.6 คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของกรมชลประทาน โดย ปตร. คลอง ร.6 ที่ติดตั้งโทรมาตรอยู่ห่างจากต้นคลอง ร.6 (จุดติดตั้งกล้อง) เป็นระยะทาง 1.2 กม.