เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 19 ต.ค.61 09:30 น.

 • 19 ต.ค.61 08:30 น.

 • 19 ต.ค.61 08:00 น.

 • 19 ต.ค.61 07:30 น.

 • 19 ต.ค.61 07:00 น.

 • 19 ต.ค.61 06:30 น.

 • 19 ต.ค.61 06:00 น.

 • 19 ต.ค.61 05:30 น.

 • 19 ต.ค.61 05:00 น.

 • 19 ต.ค.61 04:30 น.

 • 19 ต.ค.61 04:00 น.

 • 19 ต.ค.61 03:30 น.

 • 19 ต.ค.61 03:00 น.

 • 19 ต.ค.61 02:30 น.

 • 19 ต.ค.61 02:00 น.

 • 19 ต.ค.61 01:30 น.

 • 19 ต.ค.61 01:00 น.

 • 19 ต.ค.61 00:30 น.

 • 19 ต.ค.61 00:00 น.

 • 18 ต.ค.61 23:30 น.

 • 18 ต.ค.61 23:00 น.

 • 18 ต.ค.61 22:30 น.

 • 18 ต.ค.61 22:00 น.

 • 18 ต.ค.61 21:30 น.

 • 18 ต.ค.61 21:00 น.

 • 18 ต.ค.61 20:30 น.

 • 18 ต.ค.61 20:00 น.

 • 18 ต.ค.61 19:30 น.

 • 18 ต.ค.61 19:00 น.

 • 18 ต.ค.61 18:30 น.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร TSL26: ปตร.คลอง ร.6 คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของกรมชลประทาน โดย ปตร. คลอง ร.6 ที่ติดตั้งโทรมาตรอยู่ห่างจากต้นคลอง ร.6 (จุดติดตั้งกล้อง) เป็นระยะทาง 1.2 กม.