เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 22 ต.ค. 60 05:30 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 22 ต.ค.60 05:30 น.

 • 22 ต.ค.60 05:00 น.

 • 22 ต.ค.60 04:30 น.

 • 22 ต.ค.60 04:00 น.

 • 22 ต.ค.60 03:00 น.

 • 22 ต.ค.60 02:30 น.

 • 22 ต.ค.60 01:30 น.

 • 22 ต.ค.60 01:00 น.

 • 22 ต.ค.60 00:30 น.

 • 21 ต.ค.60 23:30 น.

 • 21 ต.ค.60 22:30 น.

 • 21 ต.ค.60 22:00 น.

 • 21 ต.ค.60 21:30 น.

 • 21 ต.ค.60 21:00 น.

 • 21 ต.ค.60 20:30 น.

 • 21 ต.ค.60 19:30 น.

 • 21 ต.ค.60 18:30 น.

 • 21 ต.ค.60 18:00 น.

 • 21 ต.ค.60 17:30 น.

 • 21 ต.ค.60 17:00 น.

 • 21 ต.ค.60 16:30 น.

 • 21 ต.ค.60 16:00 น.

 • 21 ต.ค.60 15:30 น.

 • 21 ต.ค.60 15:00 น.

 • 21 ต.ค.60 14:30 น.

 • 21 ต.ค.60 14:00 น.

 • 21 ต.ค.60 13:30 น.

 • 21 ต.ค.60 13:00 น.

 • 21 ต.ค.60 12:30 น.

 • 21 ต.ค.60 12:00 น.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร TSL26: ปตร.คลอง ร.6 คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของกรมชลประทาน โดย ปตร. คลอง ร.6 ที่ติดตั้งโทรมาตรอยู่ห่างจากต้นคลอง ร.6 (จุดติดตั้งกล้อง) เป็นระยะทาง 1.2 กม.