เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 05:04 น.

 • 04:54 น.

 • 04:44 น.

 • 04:34 น.

 • 04:24 น.

 • 04:14 น.

 • 04:04 น.

 • 03:54 น.

 • 03:44 น.

 • 03:34 น.

 • 03:24 น.

 • 03:14 น.

 • 03:04 น.

 • 02:54 น.

 • 02:44 น.

 • 02:34 น.

 • 02:24 น.

 • 02:14 น.

 • 02:04 น.

 • 01:54 น.

 • 01:44 น.

 • 01:34 น.

 • 01:24 น.

 • 01:14 น.

 • 01:04 น.

 • 00:54 น.

 • 00:44 น.

 • 00:34 น.

 • 00:24 น.

 • 00:14 น.

หมายเหตุ - การเตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.90 บ้านบางศาลา สูง 8.00 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อ พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บางศาลาสูง 11 ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +8.09 ม.รทก. ตลิ่งขวา +7.18 ม.รทก.
 • http://122.154.18.61/node-data-channel.aspx?id=10307

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก ระดับน้ำที่บางศาลา (X.90) | สถานีโทรมาตร STN06: บ้านบางศาลา (X.90) คลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ระดับเริ่มต้นของเกจล่าง +8.00 ม.รทก. เกจบน +9.4 ม.รทก.
ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา