เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ภาพล่าสุด - ลากปุ่มเพื่อดูภาพอื่น ๆ

Photo

เมื่อ 22 ต.ค. 60 05:30 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพ จำนวนภาพเล็ก

 • 22 ต.ค.60 05:30 น.

 • 22 ต.ค.60 05:00 น.

 • 22 ต.ค.60 04:30 น.

 • 22 ต.ค.60 04:00 น.

 • 22 ต.ค.60 03:30 น.

 • 22 ต.ค.60 03:00 น.

 • 22 ต.ค.60 02:30 น.

 • 22 ต.ค.60 02:00 น.

 • 22 ต.ค.60 01:30 น.

 • 22 ต.ค.60 01:00 น.

 • 22 ต.ค.60 00:30 น.

 • 22 ต.ค.60 00:00 น.

 • 21 ต.ค.60 23:30 น.

 • 21 ต.ค.60 23:00 น.

 • 21 ต.ค.60 22:30 น.

 • 21 ต.ค.60 22:00 น.

 • 21 ต.ค.60 21:30 น.

 • 21 ต.ค.60 21:00 น.

 • 21 ต.ค.60 20:30 น.

 • 21 ต.ค.60 20:00 น.

 • 21 ต.ค.60 19:30 น.

 • 21 ต.ค.60 19:00 น.

 • 21 ต.ค.60 18:30 น.

 • 21 ต.ค.60 18:00 น.

 • 21 ต.ค.60 17:30 น.

 • 21 ต.ค.60 17:00 น.

 • 21 ต.ค.60 16:30 น.

 • 21 ต.ค.60 16:00 น.

 • 21 ต.ค.60 15:30 น.

 • 21 ต.ค.60 15:00 น.

ระดับตลิ่งจันทร์วิโรจน์ +9.00 ม.รทก. ระดับน้ำล้นเข้าถนนใต้ช่องลอดสะพานรถไฟจันทร์วิโรจน์ +7.20 ม.รทก.