เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 23 ก.ค.61 22:00 น.

 • 23 ก.ค.61 21:30 น.

 • 23 ก.ค.61 21:00 น.

 • 23 ก.ค.61 20:30 น.

 • 23 ก.ค.61 20:00 น.

 • 23 ก.ค.61 19:30 น.

 • 23 ก.ค.61 19:00 น.

 • 23 ก.ค.61 18:30 น.

 • 23 ก.ค.61 18:00 น.

 • 23 ก.ค.61 17:30 น.

 • 23 ก.ค.61 17:00 น.

 • 23 ก.ค.61 16:30 น.

 • 23 ก.ค.61 16:00 น.

 • 23 ก.ค.61 15:30 น.

 • 23 ก.ค.61 15:00 น.

 • 23 ก.ค.61 14:00 น.

 • 23 ก.ค.61 13:30 น.

 • 23 ก.ค.61 13:00 น.

 • 23 ก.ค.61 12:30 น.

 • 23 ก.ค.61 12:00 น.

 • 23 ก.ค.61 11:30 น.

 • 23 ก.ค.61 11:00 น.

 • 23 ก.ค.61 10:31 น.

 • 23 ก.ค.61 10:00 น.

 • 23 ก.ค.61 09:30 น.

 • 23 ก.ค.61 09:00 น.

 • 23 ก.ค.61 08:30 น.

 • 23 ก.ค.61 08:00 น.

 • 23 ก.ค.61 07:30 น.

 • 23 ก.ค.61 07:00 น.

ระดับตลิ่งจันทร์วิโรจน์ +9.00 ม.รทก. ระดับน้ำล้นเข้าถนนใต้ช่องลอดสะพานรถไฟจันทร์วิโรจน์ +7.20 ม.รทก.