เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 22 มิ.ย.61 14:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 14:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 13:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 13:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 12:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 12:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 11:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 10:31 น.

 • 22 มิ.ย.61 10:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 09:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 08:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 08:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 07:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 07:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 06:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 06:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 05:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 05:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 04:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 04:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 03:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 03:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 02:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 02:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 01:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 01:00 น.

 • 22 มิ.ย.61 00:30 น.

 • 22 มิ.ย.61 00:00 น.

 • 21 มิ.ย.61 11:00 น.

 • 21 มิ.ย.61 10:30 น.

ระดับตลิ่งจันทร์วิโรจน์ +9.00 ม.รทก. ระดับน้ำล้นเข้าถนนใต้ช่องลอดสะพานรถไฟจันทร์วิโรจน์ +7.20 ม.รทก.